Od Abee...

"Úžasná konzerva, chodím sem s otvírákem, pootveřu a čichám ten smích, lásku, klasiku, čichám ty perly, to úžasné počasí, to přátelství.

Až mi bude smutno, tuhle konzervu plnou štěstí prostě sežeru."

pondělí 25. listopadu 2013

Musím se pochválit

... nikdo to za mě neudělá :)

Myslím, že dnes mám po celkem dlouhé době ze sebe radost. Dnešek totiž řadím mezi takové dny, kdy si říkám, že vlastně nejsem až taková lemra líná (alespoň, co se studia týče) a dokážu celkem pragmaticky a efektivně využít čas.

Dnes sem totiž stihla...
...přijet z Prahy.
...dobít si Plzeňku.
...pobýt více než dvě hodiny ve škole a vyzkoušet si tisk z litografického kamene za pomoci asfaltu a šelaku (Věděli ste, že se dělá z broučků? Já ne.)
...vyprat a pověsit dvě várky prádla.
...dát si ledový čaj v kavárně.
...v té samé kavárně diskutovat se spolužačkou a umělkyní v jedné osobě a připravit si tak podklady pro sobotní přednašku na ú-tři-véčko :).
...vyřešit nějaké ty maily.
...upéct a sníst pizzu. Nikoliv domací, ale zlevněnou z Kauflandu. Taky dobrá :).
...přepsat a poslat rozvrh své souvislé praxe.
...sesmolit své vyjádření k průběhu praxe.
...popsat na třech stránkách přípravu hodin na ZUŠce, vytisknout ji a konečně tak dokončit podklady pro zítřejší pohovor o souvislé pedagogické praxi.
...úplně zbytečně zabít několik minut četbou Maxima a dozvědět se, kterak čtenářům motají hlavu :).
...zalít Julia, Popelku a Papouška.

Teď si jdu vyčistit zuby, pustit si za odměnu jeden díl Sanitky a pak spát :).

pondělí 18. listopadu 2013

Epilepsie neboli padoucnice

Po více než měsíci se vracím s článkem užitečným pro mě a nejspíš i vás.
Nebudu se tu rozepisovat proč, ostatně to ani není důležité, důležité je jen to, že mi to určitě pomůže (vypsat se) a může to pomoct i vám. A ti, co už vše znají a ví, se můžou poplácat po zádech, jak jsou dobrý :).

Nikdy předtím jsem epileptický záchvat neviděla - bavili jsme se o tom ve škole, na gymplu, na kurzech první pomoci a v neposlední řadě taky na seminářích a přednáškách ze speciální pedagogiky, ovšem něco jiného je o tom jen slyšet a nevidět na vlastní oči.

Může být zajímavé, že existuje prý celá řada druhů epileptických záchvatů, tudíž je i pro odborníka občas oříškem spolehlivě jej rozpoznat. O nich se tu ovšem rozpovídávat nehodlám, kdo chce, nechť si je prostuduje na příklad zde nebo zde (a tento odkaz doporučuji zvláště, z důvodu stylu psaní a také dalším zajímavým odkazům, ať už s epilepsií souvisí nebo ne. Já si přečetla například o kocovině a musím říct, velmi pěkný článek. Hlavně autorova poznámka ohledně prevence :D)

Tomu nejzákladnějším dělení se ovšem nevyhnu:

I. Malý epileptický záchvat může mít různé projevy, ale tím nejčastějším je částečná nebo úplná ztráta kontaktu s okolím - dotyčný neodpovídá na otázky nebo odpovídá špatně, opakuje různé zvuky či slova. Může dojít i k automatickým pohybům bez zjevné příčiny - upravování zevnějšku, kroužení tužkou po papíře, rychlé polykání, bezcílné přecházení po místnosti. Z chování je zřejmé, že si příliš neuvědomuje své okolí a neví přesně, co se s ním děje. Obvykle ale neupadne ani neztrácí vědomí - pokud ano, malý záchvat tak většinou přechází do záchvatu velkého.
Co dělat?
Zachovat klid a dotyčného nechat na pokoji. Rozhodně nepomůže domlouvání, utěšování nebo snad fyzické omezování. Je ovšem nutné dohlédnout, aby se neporanil, vhodné tedy je odstranit z jeho blízkosti všechny potenciálně nebzpečné předměty a rozhodně ho až do konce záchvatu nenechávat o samotě. Záchvat většinou po několika minutách odezní, dotyčný je opět při plném vědomí a orientován, což zjistíme jednoduchými otázkami (jméno, věk, datum, přibižný čas apod.).
Zajímavost: Do malých epileptických záchvatů řadíme i tzv. absence neboli mini-záchvaty trvající jen několik sekund. Obvykle si jej postižený ani okolí neuvědomí, a pokud ano, nemusí jej vyhodnotit jako příznak epilepsie. Jde totiž o zahledění do neznáma, chvilkový "stav mimo", který si lze lehce splést s běžným zamyšlením, nepozorností nebo zásekem, který je celkem normální pro každého z nás, například při nudné přednášce nebo po obědě v práci ;).
 
II. Velký epileptický záchvat může přijít neočekávaně nebo se rozvinout z toho malého. U některých pacientů se těsně před záchvatem vyskytuje tzv.aura, což je zvláštní stav smyslových nebo pocitových vjemů. Dotyčný cítí specifickou vůni či zápach (např. pálící se gumu), píská mu v uších, vidí záblesky nebo ho brní část těla. Tato aura může být velmi užitečná, neboť umožňuje určitou formu prevence poranění při záchvatu - postižený si může lehnout na vodorovnou plochu či upozornit své okolí. 
Zajímavé jsou i případy potlačení aury, tudíž i potlačení záchvatu (např. třením brnící končetiny). Názory odborníků na takovéto metody se různí a většina je přesvědčena o neúčinnosti - prostě, když má záchvat přijít, tak přijde bez ohledu na naše tření brnící ruky :). Nicméně rozhodně to neuškodí.

A jak takový "klasiciký" epileptický záchvat vypadá a probíhá?

1. Dotyčný často vykřikne a kácí se k zemi již v bezvědomí. Zde vzniká velké nebezpečí poranění při pádu.

2. Nastávají první křeče (celé tělo je napnuté "do luku"), může se objevit pěna u úst, obličej modrá až šediví v důsledku nedostatku kyslíku - křeče totiž často zachvátí i dýchací svalstvo. Pokud to lze, opatrně zakloníme hlavu, umožníme tím zlepšení dýchání. 
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ MU NIC NESTRKÁME DO ÚST, lepší prokouslý jazyk než vyražené zuby a následné udušení krví a úlomky nebo naše ukousnuté prsty... Na webu ZDrSEM dokonce nazývají "Zabránění prokousnutí jazyka u epileptika" mýtem měsíce:

Toto doporučení se zdá traduje již pouze v ústním podání, ale o to úporněji. Záchranné službě příbuzní ukazují kusy dřev, které mají na "svého" epileptika připravené.
  1. V okamžiku záchvatu se zuby rozpáčit nedají
  2. Použijeme -li sílu, vylomíme zub
  3. Strčíme-li k zubům pacienta prst, ukousne nám jej
  4. Strčíme-li mezi zuby měkčí předmět ukousne z něj kousek a vdechne
  5. Použijeme-li tvrdý předmět, vylomíme si zub
  6. Vylomené zuby (viz výše) způsobují větší krvácení, než z pokousaného jazyka
Závěr: Pacientovi v křečích nestrkáme nic do úst !
 

3.Tělo ovládají další křeče: epileptik s sebou hází, sledujeme prudké pohyby končetin. Nezřídkakdy se pomočí, pokouše, může se začít dusit zapadnutým kořenem jazyka - opět platí zaklonit hlavu, tak spolehlivě uvolníme dýchací cesty. Na několika místech jsem našla doporučení dát pod hlavu měkkou podložku, abychom eliminovali riziko nárazu o tvrdou podlahu. NICMÉNĚ pokud má dotyčný potíže s dýcháním, podložením hlavy mu rozhodně nepomůžeme, ba naopak.
Opět platí hlavně hlídat, aby se dotyčný prudkými záškuby křeče neporanil, v žádném případě mu ale fyzicky nebráníme - zalehnutí nebo násilné natahování křečí staženým končetin je zcela zcestné!

4. Končí celý záchvat. Epileptik se nadechne, propne celé tělo a chvíli nedýchá (apnoická pauza). Následuje uvolnění a samovolný výdech, vrací se přirozená barva.
Zvýšená elektrická aktivita v mozku se „vybila“. Pacient zůstává zhroucený na zemi v bezvědomí. Probírání může trvat i desítky minut. Poté je postižený zmatený, dezorientovaný, bezcílně přechází či se stále upravuje, za několik minut by měl ovšem již normálně fungovat.

Co stabilizovaná poloha?
V případě odeznění záchvatu a STOPROCENTNÍ JISTOTĚ ohledně dýchání epileptika ho můžeme položit do stabilizované polohy na bok. Dispečer záchranky nám nicméně tuto polohu zakázal - z důvodu rizika nerozpoznané zástavy dechu. Nemáme-li k tomu zvláštní důvod, raději bych dotyčného nechala na zádech, dokud se sám neprobere.

Volat či nevolat?
Toť otázka...

V obecném slova smyslu se má zato, že záchranku voláme jen v případě, pokud...
...velký záchvat trvá déle než 5 - 10 minut (do této doby se nepočítá fáze spánku po záchvatu)
...se druhý velký záchvat objeví s odstupem méně než jedné hodiny od prvního.
...se připojují menší záchvaty v rozmezí 20-30 minut nebo se v tomto rozmezí častěji opakují.
...po záchvatu přetrvává zmatenost.
...se dotyčný při záchvatu zranil nebo se necítí dobře.
...se jednalo o první záchvat v životě.


ALE...
Já mám pocit, že všechny předchozí podmínky toho, kdy zavolat lékaře, platí jen a pouze v případě, že dotyčného epileptika znáte - víte, že se nejedná o jeho první záchvat a možná ste už nějaký jeho záchvat zažili.

Pokud se ale jedná o člověka, kterého znáte jen letmo nebo vůbec, počtem epileptických záchvatů si nejste jistí a navíc se záchvat odehrává na ulici, ZAVOLEJTE SANITKU IHNED!
Když už nic jiného, alespoň vás dispečer uklidní a poradí přesně, co máte dělat a jak si počínat. A navíc, lepší zbytečně volat než to nechat být a pak litovat... Raději být za hysterku než pozorovat modrajícího člověka a nedělat nic.

Kde sem čerpala?
http://www.kurzprvnipomoc.cz/clanky/clanky/jak-pomoci-pri-epileptickem-zachvatu.htm
http://www.epilepsie.cz/pro-pacienty/rubrika/24-Prvni-pomoc-pri-zachvatu/index.htm
http://www.elekarnice.cz/akutni-otazky/prvni-pomoc/epilepticky-zachvat/
http://www.zdrsem.cz/mytus-mesice/detail.aspx?MythPostId=76

Poznámka: při svém pátrání po internetu jsem také narazila na celkem zajímavou příručku první pomoci - včetně nejrůznějších omylům, ke kterým při první pomoci někdy dochází. Mimo jiné tam patří páčení čelistí při epileptické křeči, stabilizovaná poloha vždy a za všech okolností apod.). Doporučuji přečíst.
http://www.zachrannasluzba.cz/prvnipomoc/prirucka/obsah.html
 

pátek 4. října 2013

Zakoutí plzeňského pokoje...


Včera se mi konečně podařilo uklidit a poupravit interiér svého pokoje. 

A protože tu bydlím už přes rok a ještě sem nebyla schopna ukázat svým věrným čtenářům co a jak na plzeňském bytě, rozhodla jsem se nafotit zákoutí pokoje II.

(coby pokračování zakoutí pražského pokoje :))


 

Nu... taky se mi nebude odcházet úplně snadno...

čtvrtek 3. října 2013

Vše nejlepší k narozeninám, Ukí...

...dnes by ti bylo 26 :-*.

Poznala bys Nejmilejšího, stala by ses "tetou přes koleno" jako já a šla by ses podívat na premiéru našich 8 žen...A určitě by se ti líbily i Game of Thrones :).

středa 18. září 2013

A když už jsme u té roztomilosti...

... Našim "náhradním" rodičům se narodila krásná holčička jménem Zuzanka. Vybrala si pátek třináctého a na svět se vyloupla s pořádným křikem :). Od té doby toho ale moc nenakřičí, spíš spí, jí, občas zakňourá a tu a tam se podívá kolem sebe.


A jako správná tvořivá teta Lůša sem jí samozřejmě vyrobila dárek. Se strejdou Malisem. 

Které dítě může říct, že má body s motivem Game of Thrones? ;) Vím, Zuzanka to teď asi neocení, ale Ivanka a Vojta z toho byli nadšení :).


Naše noční manufaktura :)


A výsledky naší práce."Zuzanka was born and winter is coming!"

úterý 17. září 2013

Sooo cute!

Já vím, co si myslíte. Takovou dobu bez článku a pak se tu objeví tohle - přeslazený anglický nadpis. 

Nu, právě sem objevila příšerně kýčovitý obrázek. Vlastně ani ne tak obrázek jako přepis elektronické konverzace ve smartphonu. To, co se tam píše, je tak sladký, až je to krásný. Proto myslím, že to přesně vystihuje nadpis - soooo cute!


Pro neangličtináře: 

Ona: Slibuješ, že nebudeš milovat žádnou jinou holku?
On: To nemůžu.
Ona: Takže je tu někdo jiný?
On: Ano.. bude vypadat přesně jako ty, akorát o hodně mladší a bude ti říkat mami.

:D ;)

pondělí 9. září 2013

Výtvarný kroužek Picasso

... pro všechny kluky a holky od pěti do dvanácti let.

Budeme si povídat o nejrůznějších obrazech, dovíme se něco o jejich autorech a době jejich vzniku, také budeme vyrábět, malovat, kreslit, zahrajeme si nějakou tu pohybovou hru, abychom jen neseděli a jako bonus se dozvíme, jak "mluvit" o obrazech jinak než slovy!

Každou středu od 16:00 do 18:00 hodin v RADCE v Kadani.

Pod mým vedením...

Má někdo zájem? :)

úterý 13. srpna 2013

Co Pavlí dělá v létě...

...stará se o bandu dětí. A je z toho nadšená.

Což se nedá říct o některých z oněch dětí - viz dokumentační fotografie :D ;)

úterý 6. srpna 2013

Jak sme se celý víkend Povalovali...

Vyrazili sme v naší oblíbené sestavě: já, Nejmilejší, Abee a Tom. V sobotu se k nám navíc přidali i Evička s Mírou, takže alespoň jeden večer sem učinila zadost maminčiným slovům, abychom pili s Mírou. (čas na nucený výbuch smíchu)

:D :D :D

(děkuji ;) )

Za celý víkend sme viděli asi 5 kapel, dvě improvizační divadla (jedno z nich ultimátní, druhé o něco méně ;) ), třikrát se vykoupali (na Sedleci, v Nepomyšli a na Nechrankách), dali si vynikající těstoviny, snídani v restauraci U Páji a dočkali se i domácích skořicových donutů a grilovaných banánikov :D ;). 

Přijela sem se třemi páry nových naušnic a jedním párem gumiček do vlasů vyrobených z pet flašek :), s ozdobou na sandálích z rákosí a s pocitem, že francouzskej hardcore není až tak špatnej... dobře se u něj usíná :).

A na počest legendárního festivalu Povaleč a zároveň i fotografií, které mi dnes Evička zaslala (děkuji :-*), sem si dovolila připravit několik vtipných komiksových okének (po každém z nich očekávám opět nucený výbuch smíchu).


 
- když se vaše přítelkyně fotí s kamarádkami, udělejte jí růžky. Doporučuje devět z deseti Tomášů.

- když váš kamarád dělá své přítelkyni růžky, zatímco se fotí s kamarádkami, nezasahujte, naopak. Pořádně a zlomyslně se tomu zasmějte. Možná si navíc trochu zoufejte, že váš to taky nenapadlo. Doporučuje devět z deseti Pavlů :D.

- když váš kamarád dělá své přítelkyni růžky, zatímco vy ji fotíte s kamarádkami... foťte. Rychle. Doporučuje devět z deseti Mírů.

pátek 28. června 2013

"Sním o 8 ženách..."

To sem takhle jednou procházela svůj blog a kochala se svým spisovatelským géniem, když jsem narazila na tento článek. 
Uplynul už více než rok od jeho napsání a já se zatím ani slůvkem nezmínila o projektu 8 žen, o kterém Markétka v komentářích snila, a který se od října odehrává...

Náš soubor osmi žen. Že se nemůžete dopočítat? Pravda, na fotce chybí Zuzu a Káťa :).

Možná jsem se bála, že to zakřiknu, zvlášť když nás provázely a provázejí (očekávatelné) problémy - přeci jen sehnat 8 žen ku zkoušení, z nichž se polovina většinu svého času v Kadani nenachází, není zrovna lehký úkol.

Poslední zkoušky mě ale přesvědčily o tom, že máme skvěle našlápnuto. Máme skvělé herečky a skvělé nápady. Na zkouškách řešíme hlavně divadlo a stejně se na nich dosyta nasmějem i dojímáme. 

I když je fakt, že minule sme řešily i porod. Ovšem kdo by se nám divil? Pierette má těsně před termínem a Susanne studuje na porodní asistentku!

Drama. Komedie. Tragédie. Teatrálnost. Absurdita. Detektivní zápleptka. Francie 50. let minulého století. 8 krásných žen. A jeden mrtvý muž. Rozhodně je na co se těšit!
Kdo z mých věrných čtenářů se chystá a těší na premieru (přesné datum bude stanoveno), buďte od té dobroty a NEPOUŠTĚJTE si film! Věřte mi, budete o to více překvapeni! :)

Kdo tady něco povídal o smíchu na zkouškách...? :)
Z navenkovského webu:


Osm žen je divadelní hra původně z pera Roberta Thomase, kterou u nás i ve světě proslavila francouzská filmová verze (trailer zde). O možnosti sehrát tuhle komedii se v Navenku začalo mluvit už před rokem, nicméně teprve sedmého října proběhlo první setkání.


Specifická inscenace to pro Navenek bude z několika důvodů. Zaprvé ji již kadaňští ochotníci jednou ve svém repertoáru měli a to v roce 1972 pod režií pana Bílka. Dále pak půjde o hru osmi žen, osmi hlavních rolí. Těch se zhostí herečky různé divadelní historie. 
Na navenkovská prkna se po pauze vrátí Terezka Gvoždiaková, Evička Žemličková a také Sabina Abee Tumpachová s Pájou Košťákovou, které se podruhé společně ujmou režie. Těšit se ale můžeme i na známé tváře souboru Janu Kalovou, Markétku Peti a Zuzu Bartošovou. Počítáte správně - osmá žena nezmíněna. To proto, že se o její účasti teprve jedná, a navíc to pravděpodobně bude posila dosud nenavenkovská!

čtvrtek 27. června 2013

Pane, havran z jihu...

... a co říká?
Krá, krá, krá, krá!
:D :D

(čekání na 4. sérii je opravdu, OPRAVDU dlouhé...)

Řečnická otázka...

...hlavně pro mé věrné čtenáře Malise a Míšu (o jiných, kdo podlehli kouzlu Game of Thrones a zároveň čtou můj blog, nevím...je zde někdo takový? :) )

Jak vůbec může někdo věřit rodu,...

 ...který má ve znaku muže staženého z kůže?!

P.S.: Zajímavá stránka - odtud pochází mimochodem tento obrázek...a spoustu dalších a vtipných :).

 

pondělí 24. června 2013

Veřejná Jenerálka

Dnes sem se zúčastnila jenoho z nejskvělejších divadelních představení, které jsem kdy navštívila a to v zámečku/hotelu/budově teologického semináře Jenerálka.


Jednalo se o neskutečně skutečné představení  :) - živé, skvěle připravené a zároveň s notnou dávkou improvizace, vtipné i strašidelné a husí kůži vyvolávající, poučné i zábavné.
Šlo o jakousi cestu po stopách historických osudů dané lokality - o její role v průběhu dějin. A že jich bylo požehnaně! 

Účast byla opravdu hojná...

 

A to i přes nepřízeň počasí - parapleečko, kam se podíváš - pod tím růžovým jsem já a Ivet :).
 
 

Napravo pod růžovým parapleečkem - já a můj zarputilý výraz :) 

Obětavý herec - v mokré trávě, dešti, po dlooouhou dobu takhle ležet... co by člověk neudělal pro umění!

 

Nejsilnější scéna - vlevo Malis :)


Gradující závěr
Ale více prozrazovat nebudu, soubor Za 3 minuty to jede! (ve kterém mimochodem působí kamarád Malis, jeden z mých nejvěrnějších čtenářů ;) - jak ostatně vidíte i na fotografii výše) se možná chystá na další představení po prázdninách, takže nechci spoilerovat :).

...ale tohle si neodpustím:

"Tak to sem ještě neviděla..."
"Dejte si na mě pozor, soudruhu!"
"Kein Tschechisch!"

"Zasraná pětiletka...!"
"A viděl si včera Majora Zemana?"
"Ale jo... dobrý..."

:D

Foto: Marie Svobodová